Laddar

Juristens roll

Juristens roll

Vad är egentligen juristens roll? Det korta svaret är att det beror på uppdrag och yrke. Generellt är juristens roll att lösa juridiska problem, men i detalj kan arbetsuppgifterna skilja sig något åt.

Löser juridiska problem

En jurists uppgift är att lösa juridiska problem, men det kan ske på olika sätt. Till exempel finns det bolagsjurister som har till uppgift att vara rättslig resurs på ett specifikt företag. Andra kan jobba på juristbyråer och tar sig an fall inom en rad olika rättsområden. I storstäder är det vanligt att man specialiserar sig och tar sig an fall inom ett givet rättsområde, till exempel familjerätt eller fastighetsrätt.

Skillnader mellan advokatens och juristens roll

Alla advokater är jurister, men alla jurister är inte advokater. Advokat är en skyddad titel i Sverige, vilket jurist inte är. För att få kalla sig advokat behöver man vara antagen som ledamot i Advokatsamfundet, vilket bland annat kräver juristexamen. Generellt brukar någon som kallar sig jurist ha just en juristexamen, men vem som helst får egentligen kalla sig jurist och starta en juridisk byrå. Med det sagt, är det många som utbildar sig till jurister just i syfte att senare bli advokater.

Uppgifter i praktiken

Brett beskrivet är juristens roll att lösa juridiska problem – men vad innebär det i praktiken? Nedan följer ett antal exempel:

  • Tolka regler, avtal och lagar som är viktiga för arbetsgivare eller klient
  • Skriva kontrakt mellan olika parter
  • Sköta förhandlingar på uppdrag av arbetsgivaren
  • Hålla sig à jour med lagändringar och analysera hur dessa kan påverka ens uppdragsgivare
  • Föra klientens talan på olika sätt, till exempel i domstolen i en rättsprocess.

Andra vägar, förutom advokat, för en jurist att ta

Många jurister väljer att bli advokat, men det finns fler vägar än så att ta.

Till exempel:

  • En domare arbetar med många olika frågor, och det krävs gedigen erfarenhet för att nå dit.
  • Som kronofogde arbetar man för Kronofogdemyndigheten, vars huvudsakliga uppgift är att se till att privatpersoner och bolag betalar sina skulder.
  • Åklagare. Som åklagare arbetar man tillsammans med polisen för att utreda brott och med att besluta om misstänkta gärningsmän ska åtalas eller inte åtalas. En åklagare ska också uppträda inför domstol. Vid svårbedömda bevisfrågor kan åklagare delta i förhör tillsammans med polisen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *